KURUMSAL

KURUMSAL

Yönetimin Taahhüdü

Gökalp Grup yönetimi; ISO 9001:2000 sistem şartlarının uygulanması için Kalite Politikasını, Kalite Hedeflerini oluşturmuştur.

Buna uygun olarak; Vizyon, Misyon, Temel Değerler, Politika, Strateji ve hedefler oluşturulmuştur.Sistemin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli olarak arttırılması; Yönetimin gözden geçirmesi, eğitim ve toplantılarda sağlanmaktadır.

Gökalp Grup sistemin optimal olarak işlemesi için gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt eder.

Üst yönetim, verilen hizmetle ilgili kaynakların etkin kullanımını güvence altına alır. Üst yönetim mevcut personelin tecrubesi eğitim düzeyi esas alınarak en verimli olabilecekleri bölümlerde görevlendirilmesini hizmet için gerekli olan tam malzeme, ekipman, makine ve bilgisayarların etkin kullanımını sağlar.

Müşteri Odaklılık

Gökalp Grup işveren kuruluşları, tedarikçileri, taşeronları ve çalışan personelini müşteri kavramı içinde kabul ederek; müşteri isteklerinin belirlenmesini ve müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik çalışmalara önem vermektedir. Firmamızda müşteri şartname ve sözleşmelerle belirlenmiştir.

Müşterinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, uygun fiyatla, uygun sürede kaliteli inşaatları gerçekleştirmek amacı ile gerekli prosedürler ve dökümanlar oluşturulmuştur.

Kalite Politikası

Gökalp Grup'nin Kalite Politikasının esasları şunlardır;

  • Müşterilerin ihtiyaçlarını anlamayı, karşılamayı ve memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak, sözleşmelerine sadık kalmak,
  • Yaptığımız inşaatların kalitesini ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak,
  • Teknolojiyi takip ederek, en üst düzeyde kullanmak,
  • Tedarikçilerin, taşeronların ve çalışanların kendilerini geliştirmelerini ve etkin katılımlarını sağlamak,
  • Çevre ve toplumsal sorumluluklarımızın gereklerini yerine getirmek,
  • Kaynaklarımızı korumak, geliştirmek ve arttırmak,
  • İşçi sağlığı ve İş güvenliğini en üst düzeyde sağlamak.

Gökalp Grup bu politikayı; tüm birimlerinde görülür yerlere asarak, hizmet içi eğitimlerde ve toplantılarda anlaşılmasını sağlamıştır. Ayrıca yönetimin gözden geçirilmesi toplantılarında sürekli uygunluğu için gözden geçirilmektedir.

Kalite Hedefleri

Gökalp Grup kalite politikası, vizyon ve misyonu doğrultusunda kalite hedeflerini oluşturmuştur. Müşterinin istediği şartları karşılamak için organizasyonumuzun her kademesinde izlenebilir ve ölçülebilir kalite hedefleri oluşturulmuştur.

Bu hedefler oluşturulurken sektörümüzün ve ülkemizin, hizmet alanlarımızın, hedef pazarların, müşterilerimizin yapısı analiz edilerek; iş gücü, satın alma, er-ge, finansman, teknolojik gelişmeler vs. konularında şirketimizin güçlü ve zayıf yanları dikkate alınarak oluşturulmuştur.